Priser

Alla priser är exklusive mervärdesskatt och normalt per/100 om inget annat anges. Rabatter enligt överenskommelse. Reservation för valutaförändringar.

Leveranstid

Omgående från lager med reservation för mellanförsäljning.

Leveransvillkor

Samtliga priser i aktuell prislista gäller fritt vårt lager. Expressleveranser debiteras enligt överenskommelse.

Avropsorder

Vid avropsorder av katalogartiklar samt specialartiklar sker slutleverans och slutfakturering av resterande parti/er om avtalad avropstid har förfallit.

Förpackningar

Normalt säljs endast hela standardförpackningar eller i storpack. Förpackningarnas storlek framgår som regel i katalogen. Vid köp av delad förpackning utgår gällande kundrabatt. Emballage debiteras till självkostnadspris.

Intyg och certifikat

Intyg och certifikat debiteras till självkostnadspris och beställs i samband med order.

Minimiorder fakturering

Lägsta fakturabelopp är 300 SEK/order. Om faktura värdet efter avdrag av rabatter, men före mervärdeskatt, frakt och andra avgifter, är mindre än detta värde debiteras ändå 300 SEK med hänsyn till expeditionskostnaden. Gäller ej restleveranser.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta efter förfallodagen enligt NLS 10.

Returer

Returer godkänns inte om varorna inte överensstämmer med angivna specifikationer. Alla av Svensk Fästlements godkända returer ska återsändas inom 14 dagar och krediteras med högst 80 % av fakturerat pris. Returer av anskaffningsvaror eller av kundanpassade produkter accepteras ej.

Annullering av order

Annullering av order kan endast ske efter överenskommelse. 5% av ordervärdet debiteras, dock minst 500 kr. Till detta tillkommer kostnader för nedlagt arbete, inköp o.d. som vi ej kan annullera. Specialartiklar accepteras inte.

Övriga villkor

I övrigt gäller allmänna försäljningsvillkor enligt NLS 10.

Vi kontaktar dig!

Fyll i formuläret så kontaktar dig så snart som möjligt. Vanligtvis inom 24 timmar.

Hitta till oss

Svensk Fästelement AB Siretorpsvägen 13B
294 39 Sölvesborg

Klicka här för karta

Öppettider

Mån-fre 07:00-16:00

Kontakta oss